Tarieven en vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar.
De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en soort polis.

Als u bij een van onderstaande zorgverzekeraars bent verzekerd, krijgt u logopedische hulp bij Het Praathuis volledig vergoed:

 • Zilveren Kruis (inclusief Avero, FBTO, Interpolis en OZF)
 • Menzis (inclusief Anderzorg)

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar dan wordt kinderlogopedie bij Het Praathuis voor een groot deel of ook volledig vergoed. Welke polis heeft u?

 • Restitutiepolis: bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
 • Naturapolis: bij een naturapolis wordt contractvrije logopedie voor een groot deel vergoed. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Kinderpsychologische hulp wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven 2020


Kinderlogopedie
  
  Tarief
Reguliere individuele zitting (30 minuten) € 37,50
Reguliere individuele zitting incl. toeslag voor behandeling aan huis € 52,50
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 75,00
Overleg met derden (per 30 min.) € 37,50
Verslaglegging aan derden (per 30 min.) € 37,50


 

Kinderpsychologie
  Tarief
Consult (60 minuten, inclusief 15 min. administratietijd) € 75,00
Overleg met derden (per 30 min.) € 37,50
Verslaglegging aan derden (per 30 min.) € 37,50

Betalingsvoorwaarden

 • U ontvangt maandelijks een nota van Het Praathuis
 • Het notabedrag dient binnen 30 dagen voldaan te zijn op het rekeningnummer vermeld op de nota
 • U kunt de nota na betaling aan Het Praathuis indienen bij uw zorgverzekeraar als de vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
 • U blijft zelf te allen tijde eindverantwoordelijk voor tijdige betaling, ook als de vergoeding van de zorgverzekeraar vertraagd is.
 • Op de nota vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij de zorgverzekeraar bekend
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is de administratieve gegevens van de zorgverlener beslissend.
 • Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de cliënt in gebreke. Daarmee is Het Praathuis gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van €30,00. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente en indien van toepassing BTW in rekening gebracht indien de cliënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald